Usvojen Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina
 U petak, 15. prosinca 2017. godine u Hrvatskom saboru je usvojen Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 130/17. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2984.html), te je je osmoga dana po objavi, tj. 4. siječnja 2018. godine stupio na snagu. Usvajanjem toga Zakona Republika Hrvatska preuzima i nastavlja isplatu dokupljenih mirovina, uključujući i isplate dospjelih, a neisplaćenih dugova, a te će poslove ubuduće obavljati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Ovim Zakonom se i dalje osigurava doživotna, dodatna materijalna i socijalna sigurnost korisnicima dokupljenih mirovina, kao prilog socijalnoj osjetljivosti, društvenoj pravednosti i solidarnosti. Njime se rješava gorući problem ranjive društvene skupine umirovljenika i otklanja njihovo nagomilano nezadovoljstvo, ali se otklanja i nastala socijalna nesigurnost i egzistencijalni problemi korisnika, koji su to postali u vrijeme kada je država, preko svojih tijela, poticala primjenu instituta dokupa mirovine. O razlozima koji su doveli do prestanka isplata dokupljenih mirovina od strane društva „Royal međugeneracijska solidarnost d.d.“ detaljno je objašnjeno u Ocjeni stanja predloženog zakona, a Zakon, kojeg su predložile tri političke stranke, na čelu s Hrvatskom strankom umirovljenika, izglasan je uz 96 glasa za, 25 suzdržanih i samo jednim glasom protiv.

Tijekom troipolgodišnjeg očekivanja, mnogi su umirovljenici pokrenuli skupe i dugotrajne individualne i kolektivne sudske postupke za naknadu štete protiv poslovnih subjekata u državnom vlasništvu, tj. svojih poslodavaca, pa čak i protiv države, s čvrstom odlukom da zbog uvjerenja u ispravnost svojih zahtjeva idu sve do međunarodnog suda. Stoga će se ovim Zakonom eliminirati moguće negativne financijske posljedice po državu zbog započetih sudskih postupaka, koje bi mogle višestruko premašiti sredstva potrebna za provođenje ovoga Zakona. Stoga je i glavni argument predlagatelja bio da se ovaj Zakon odnosi isključivo na zaštitu interesa umirovljenika i zaustavljanje započetih sudskih sporova. Donošenjem Zakona ispravlja se nepravda prema 3.860 umirovljenika i omogućava nastavak njihovog dostojanstvenog života u starosti, ali i nepravda prema tuženim poslodavcima, od kojih je najveći broj onih koji su u većinskom državnom vlasništvu, a koji su u partnerstvu sa sindikatima primjenjivali dokup mirovine kao jedan od prikladnijih načina zbrinjavanja viška zaposlenih, vjerujući postupcima države.

Izražavamo zadovoljstvo i ponos što su višegodišnji zajednički napori političara koji su razumjeli ovaj socijalni institut i predložili usvojeno rješenje, socijalnih partnera koji su ga zajednički u više navrata javno podržali, ekonomskih stručnjaka, te stručnjaka radnog i mirovinskog prava koji su se otvoreno zalagali za ovo rješenje, umirovljenika koji su strpljivo, uporno i pristojno tražili svoja prava, te nas iz Royala koji smo se uspjeli održati unatoč ogromnim i neobjašnjivim nastojanjima da nas se u tome onemogući. Čitavo vrijeme bili smo na raspolaganju kako našim umirovljenicima tako i svim akterima u pripremi ovog rješenja, koje je urodilo plodom, te umirovljenicima vraća osmijeh na lica, a svima zajedno vjeru u sporu, ali dostižnu pravdu.