O dokupu mirovine
Svako umirovljenje prije ostvarenih uvjeta za starosnu mirovinu rezultira doživotno umanjenom mirovinom!

Dokup mirovine je doživotna otpremnina kojom poslodavac svome radniku nadoknađuje razliku između ostvarene i starosne mirovine. Namijenjen je radnicima - ženama i muškarcima - koji već imaju ostvarene uvjete za mirovinu, ali bi zbog ranijeg umirovljenja bili kažnjeni (ili „penalizirani“) primanjem doživotno umanjene mirovine.  Dokup mirovine, kao rezultat dobre prakse, socijalnog dijaloga i partnerstva, istodobno se temelji na izvorno hrvatskoj tradiciji međugeneracijske solidarnosti te na pravnoj stečevini EU. Njime se omogućava zbrinjavanje dijela radnika na human, pravedan i financijski prihvatljiv način.
Od prosinca 2013. godine na snazi je Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine („Narodne novine“, br. 153/13). Tim se Zakonom uređuje mogućnost zbrinjavanja radnika doživotnom otpremninom odnosno dokupom mirovine, isključivo na dobrovoljan način te uz sporazumni prestanak ugovora o radu.
Više na Sve o dokupu mirovine.