TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik

Kolektivni ugovor TLM Tvornica lakih metala d.d.

Dio kolektivnog ugovora koji se odnosi na Dokup mirovine

Članak 36.

36.1. Radniku koji za vrijeme važenja ovog Kolektivnog ugovora ostvari uvjet za prijevremenu ili starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a dobrovoljno odluči otići u mirovinu, može se omogućiti zbrinjavanje po programu «dokup mirovine« kao vrsti otpremnine.