Brodosplit

Dio kolektivnog ugovora koji se odnosi na Dokup mirovine

Članak 16.

            Kolektivni ugovor se dopunjuje novom glavom Xa. i novim člankom 87b. koji glase:

             ' X a. DOKUP MIROVINE

 Članak 87b.

Poslodavac može o svom trošku, ako za to postoje opravdani gospodarski razlozi, osigurati radniku pravo na dokup mirovine ukoliko radnik ostvaruje uvjete za prijevremenu ili starosnu mirovinu, te ako na ovakav oblik rješavanja svog radno-pravnog i socijalnog statusa radnik izričito pristane i s Poslodavcem zaključi sporazumni prestanak ugovora o radu.'