Dokup mirovine uvršten je u brojne kolektivne ugovore