DOGAĐANJA

 

Održana 18. redovna skupština Kluba umirovljenika Royala

Klub umirovljenika Royala je 9. travnja 2013. godine u Rijeci održao 18. redovnu Godišnju skupštinu.  Na skupštini je, između ostalog, članstvo izabralo radno predsjedništvo, podneseno je izvješće o financijskom poslovanju Kluba za 2012. godinu, te se raspravljalo o daljnjem radu Kluba.
 
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.