Održana 19. redovna godišnja skupština Kluba umirovljenika Royala

 
Klub umirovljenika Royala je 25. ožujka 2014. godine u Rijeci održao 19. redovnu godišnju skupštinu. Usvojena su dva izvješća - o radu Kluba te o financijskom poslovanju za 2013. godinu. Predloženo je da se poduzmu sve potrebne radnje za pomlađivanje Kluba, odnosno pridruživanje novih članova, da se redovno obilaze bolesni i nemoćni članovi Kluba, da se učine dostupnom rekreacija i kulturna zbivanja u Rijeci, organiziraju najmanje tri izleta. Već ove godine, zaključeno je, treba otpočeti s pripremama za obilježavanje 20. godišnjice Kluba koja je 2015. godine. Godišnja skupština je završila skupnim fotografiranjem, te kratkim druženjem. 


Održana 18. redovna godišnja skupština Kluba umirovljenika Royala


Klub umirovljenika Royala je 9. travnja 2013. godine u Rijeci održao 18. redovnu godišnju skupštinu. Na skupštini je, između ostalog, članstvo izabralo radno predsjedništvo. Podneseno je izvješće o financijskom poslovanju Kluba za 2012. godinu, te se raspravljalo o daljnjem radu Kluba.

 

Održana  17. redovna godišnja skupština Kluba umirovljenika Royala

 
U prostorijama Kluba umirovljenika Royala je 27. ožujka 2012. godine održana 17. redovna godišnja skupština. Nakon izbora radnog predsjedništva podneseno je izvješće o financijskom poslovanju za 2011. godinu. Među okupljenim članovima raspravljalo se o planu prihoda i rashoda za tekuću godinu i prijedlozima o daljnjem radu Kluba.
 

 
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.