O NAMA

 

Društvena odgovornost


Tvrtka Royal međugeneracijska solidarnost je osnivač  je Royalove zaklade za međugeneracijsku solidarnost. Misija Zaklade je razvijati svijest, motivirati i poticati pojedince i institucije na obične, jednostavne, svakodnevne, lako ostvarive male aktivnosti kojima će činiti velike stvari u životu osoba treće životne dobi. Promicati kulturu umirovljenja. Neprestance i neumorno isticati vrijednosti koje možemo primati od osoba treće životne dobi: iskustvo, poglede na stvari i ljude iz njihove perspektive, znanje itd.

Aktualni program Royalove zaklade je „Što mogu učiniti za tebe?“ . Počet će se provoditi početkom školske godine 2013./2014.  najkasnije u listopadu,  pet osnovnih škola u Hrvatskoj. Škole su ideju programa „Što mogu učiniti za tebe?“ prilagodile svojim mogućnostima, odabrale su aktivnosti posredstvom kojih će ostvariti suradnju djece i starijih, a čiji je krajnji cilj  edukacija djece i kvalitetniji život starijih. U raznim oblicima, aktivnosti će trajati do kraja školske godine. Royalova zaklada će pomagati u provedbi programa, povezivanju svih u zajednici i svih zainteresiranih, informiranju o provedenome.

Više o ostalim aktivnostima Royalove zaklade na www.royal-zaklada.hr.


 

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.