PRAVNI OKVIRI

 

Dokup mirovine radniku u trenutku umirovljenja

Priručnik «Pravo na mirovinu u 2007. i sljedećim godinama»
Izdavač: RRIF, listopad 2007.
 
Autori: mr. sc. Mihovil Rismondo, Ljiljana Marušić,
Vesna Dejanović, mr. sc. Marija Zuber
 
Dokup mirovine nije institut važećih mirovinskih propisa. Ne radi se o dokupu mirovinskog staža, niti uvjeta za stjecanje prava na mirovinu. Dokup mirovine je poseban oblik neobveznog mirovinskog osiguranja, ali tijesno povezan s ostvarivanjem mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
            Dokupom mirovine se na temelju uplate premije mirovinskom osiguravajućem društvu (ne Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje !) ostvaruje pravo na razliku u visini mirovine između iznosa mirovine na koju osoba ima pravo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju u trenutku umirovljenja i svote mirovine koju bi ta ista osoba ostvarila da nije ranije otišla u mirovinu. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju visina mirovine se izračunava prema formuli koja uključuje osobne bodove, mirovinski faktor i aktualnu vrijednost mirovine. Pojednostavljeno, visina mirovine izravno ovisi o plaći odnosno osnovici osiguranja, godinama staža i vrsti mirovine koju osoba ostvaruje. Duži mirovinski staž znači veću mirovinu, pa osoba koja ranije odlazi u mirovinu gubi na visini mirovine. Da je duže radila, ostvarila bi veći iznos mirovine. Dokupom mirovine se radniku koji ranije odlazi u prijevremenu ili starosnu mirovinu dokupljuje razlika u visini mirovine koju bi ostvario da je radio do određene životne dobi i/ili mirovinskog staža.
Dokup mirovine se ne ostvaruje preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, već sklapanjem police s izabranim mirovinskim osiguravajućim društvom. Korisniku police se temeljem takvog osiguranja jamči isplata razlike mirovine između svote mirovine koju ostvaruje preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i mirovine koju bi imao da nije ranije otišao u mirovinu. Korisnik nije na gubitku zbog ranijeg umirovljenja, samo što ostvaruje mirovinu iz dva izvora: od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iznos na koji ima pravo po Zakonu i od osiguravatelja razliku do visine mirovine koju bi ostvario da nije ranije otišao u mirovinu.
Opći propisi radnog prava ne obvezuju poslodavce da za svoje radnike uplaćuju premije osiguranja na ime ostvarivanja prava na razliku mirovine. Međutim, u autonomnim izvorima radnog prava, dokup mirovine se sve češće rabi kao zamjenski institut za otpremnine, u pravilu u kombinaciji s isplatom otpremnina. Takvoj praksi pogoduje privlačno porezno određenje premija koje poslodavci uplaćuju za svoje radnike na ime dokupa mirovine.
Prema čl. 9 st. 1. toč. 5 Zakona o porezu na dohodak premije osiguranja koje poslodavci uplaćuju mirovinskim osiguravajućim društvima za dokup razlike u visini mirovina svojih radnika u trenutku njihova umirovljenja, ne smatraju se oporezivim dohotkom tih radnika. Iznos koji poslodavac može neoporezivo uplatiti na ime dokupa mirovine nije ograničen, niti je uvjetovano da se ta svota vezuje uz pravo na otpremninu ili uz razlog prestanka radnog odnosa. Neoporezivi tretman takve uplate ne ovisi o dinamici kojom poslodavac plaća premije izabranom osiguravatelju, kao i u slučaju kad je poslodavac s osiguravateljem ugovorio obročno plaćanje premije za dokup mirovine radnika.
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.