Umanjenja prijevremene mirovine od 01.siječnja 2014. (penalizacija)


Muškarci Žene  
Duljina staža Duljina staža
Stope umanjenja
za svaki mjesec ranijeg umirovljenja
Stope umanjenja
za 5 godina ranijeg umirovljenja
s navršenih 35 godina mirovinskog staža s navršene do i 32 godine mirovinskog staža 0,34% 20,4%
s navršenih 36 godina mirovinskog staža s navršene 33 godine  mirovinskog staža 0,32% 19,2%
s navršenih 37 godina mirovinskog staža s navršene 34 godine mirovinskog staža 0,30% 18,0%
s navršenih 38 godina mirovinskog staža s navršenih 36 godina mirovinskog staža 0,25% 15,0%
s navršenih 39 godina mirovinskog staža s navršenih 37 godina  mirovinskog staža 0,15%   9,0%
s navršenih 40 godina mirovinskog staža s navršenih 38 godina mirovinskog staža 0,10%   6,0%
s navršenih 41 godinu mirovinskog staža i 60 godina života bez umanjenja
 
 
 
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.