Anketa

Za web stranicu Royala saznao/la sam putem:

  • Drugih web stranica - 31,37%
  • Tražilice - 13,73%
  • Usmenom/pismenom preporukom - 9,80%
  • Medija - 9,80%
  • Sindikata - 9,80%
  • Royalovih zastupnika/zaposlenika - 7,84%
  • Drugo - 17,65%
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.