O NAMA

 

U kojim se slučajevima primjenjuje?

Dokup mirovine se primjenjuje u procesima restrukturiranja i racionalizacije poslovanja koje prati neizbježna mjera smanjenja broja zaposlenih, među kojima je najčešće i socijalno najosjetljivija kategorija radnika –  onih pred mirovinom.

Gospodarske reforme često prate situacije kada određeni broj zaposlenih mora, ne uvijek svojom voljom, ranije u mirovinu s financijskim posljedicama koje propisuje Zakon o mirovinskom osiguranju. Ukoliko zaposlenici (uz propisane uvjete)  prihvate dokup mirovine, neće biti oštećeni u svom mirovinskom primanju, jer će, uz osnovnu mirovinu iz HZMO-a, primati i doživotnu otpremninu preko Royal međugeneracijske solidarnosti.
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.