O NAMA

 

Tko može dokupiti mirovinu?

Doprinos za dokup mirovine Royal međugenracijskoj solidarnosti uplaćuje isključivo poslodavac za svog zaposlenika, što znači da zaposlenik ne može sam sebi uplatiti za dokup mirovine. Budući da zaposlenik dobrovoljno odlučuje o prihvaćanju dokupa mirovine i uz ponudu potpisuje sporazumni prestanak ugovora o radu, ovaj se jedinstveni model zbrinjavanja smatra naglašeno humanim.


Potpisivanje sporazumnog prestanka ugovora o radu primjereniji je pristup zaposleniku pred mirovinom u odnosu na krajnje nepopularnu mjeru - otkaz: osim što odlazi iz dugogodišnje radne sredine dostojanstveno i bez prisile, zaposlenik nosi spoznaju da je odluku o umirovljenju donio sam. Ukoliko još prihvati i dokup mirovine, bivši će zaposlenik doživotno primati novčani dodatak kao vrstu nagrade za minuli rad.

Ako poslodavac odabere sporazum kao način zbrinjavanja radnika, nije obvezan primijeniti sve složene zakonske procedure kao u slučaju otkaza (program zbrinjavanje viška radnika, savjetovanje s radničkim vijećem i HZZ-om, otkaz, otkazni rokovi, radni sporovi i sl.).
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.