ZANIMLJIVOSTI

 

Pravila zaklade Jelačić bana

Malo je znano da je u u Hrvatskoj već od davnina bio uvriježen osjećaj za skrb i pomoć socijalno ugroženim slojevima društva, o čemu svjedoče mnogi pisani dokumenti. Među najstarijima su Pravila Zaklade Jelačić bana iz 1850. godine, koja se mogu smatrati jednim od začetaka socijalnog osiguranja u nas. S druge strane, u svjetskoj se literaturi 1881. godine (dakle, 31 godinu kasnije) spominje Bizmarck kao utemeljitelj socijalnog osiguranja u Europi.

Tradicija dodatnog mirovinskog osiguranja kao dio europske prakse bila je vrlo razvijena u Hrvatskoj prije Drugoga svjetskog rata kroz Zakladu obrtnog doma iz 1912.g., Mirovinsku zakladu činovnika i službenika Croatiae osiguravajuće zadruge iz 1916.g, Mirovinsku zakladu za namještenike banke za trgovinu, obrt i industriju iz 1922.g i druge.

Navedene su činjenice dokaz ukorijenjene povezanosti Hrvatske s Europom. Upravo je Hrvatska među prvima u Europi tako davno pokazala svoj socijalni senzibilitet.

Institucija Royal mirovinsko osiguranje samo je nastavak davno započete tradicije socijalnog osiguranja u Hrvatskoj.

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.