O NAMA

 

O nama


Naša misija

Promicanje kulture umirovljenja osnovna je misija Royal međugeneracijske solidarnosti. Ona započinje zajedničkim sudjelovanjem predstavnika Royala, poslodavca i sindikata u stvaranju klime povjerenja, pripremanju uvjeta za izlazak ljudi iz svijeta rada na dostojanstven način i u upoznavanju radnika s posljedicama odluke o umirovljenju, a nastavlja se doživotnom povezanošću umirovljenika s njegovom bivšom radnom sredinom zahvaljujući, između ostalog, mjesečnim isplatama dodatka na mirovinu.
Smisao kulture umirovljenja nije samo briga o radniku koji mora otići u mirovinu, nego motiviranje da i u tom životnom razdoblju nastavi s aktivnostima primjerenima njegovoj životnoj dobi te zadovolji potrebu za pripadnošću koju je izlaskom iz radnog odnosa izgubio. Tako su, primjerice, umirovljenici u Rijeci 1994. godine osnovali Klub umirovljenika Royal mirovinskog osiguranja. Royal međugeneracijska solidarnost potiče takve inicijative i članovima toga kluba kontinuirano pruža razne oblike pomoći.

Zakonski okvir

Hrvatski sabor je u prosincu prošle godine usvojio Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine („Narodne novine“, br. 153/13). Tim se Zakonom uređuje mogućnost zbrinjavanja radnika doživotnom otpremninom odnosno dokupom mirovine, isključivo uz sporazumni prestanak ugovora o radu. Njime se omogućava zbrinjavanje dijela radnika na human, pravedan i financijski prihvatljiv način. Također, Zakon je potvrdio da dokup mirovine nije dio III. stupa mirovinskog sustava na temelju individualne kapitalizirane štednje, nego je vrsta otpremnine i institut radnog prava koji provode društva za dokup mirovine, zajedno sa socijalnim partnerima.

Podaci

Royal međugeneracijska solidarnost d.d.
Trg Mažuranića 13
10000 Zagreb

OIB 69223811952
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu MBS:  080004339

Račun otvoren kod PBZ Zagreb broj 2340009-1110116575
Račun otvoren kod HPB  Zagreb broj 2390001-1100330015

Temeljni kapital društva u iznosu od 7.000.000,00 kn uplaćen je u cijelosti
Broj dionica: 70.000
Nominalna vrijednost dionice 100,00 kn

Uprava društva: Ivo Bulaš (član Uprave i direktor)
Predsjednik Nadzornog odbora: Mihovil Rismondo
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.