PRAVNI OKVIRI

 

Zakon o mirovinskom

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju
 
Prema novom Zakonu o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., nakon 2030. godine produžit će se dobna granica za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina starosti i to svake godine za tri mjeseca. Time bi prijelazno razdoblje završilo 2038.
Prema novom Zakonu u prijevremenu starosnu mirovinu, moći će se ići sa 41 godinom mirovinskog staža i 60 godina života i to bez penalizacije mirovine. Penalizirani pri umirovljenju neće biti ni radnici koji su ostali bez posla zbog stečaja i imaju status nezaposlenih dvije godine uz uvjet odgovarajuće dobi i mirovinskog staža. Stope umanjenja prijevremene mirovine od 01.siječnja 2014. (Penalizacija)
Zakonom se nagrađuje dulji ostanak u svijetu rada, utvrđuje se invalidska mirovina zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti uz određivanje poslova koje osiguranik može raditi te se uvodi i privremena invalidska mirovina za osiguranike koji i nakon završene rehabilitacije ostanu nezaposleni.
Pojednostavljen je izračun mirovina, prema omjerima doprinosa za 1. i 2. stup, a cilj je da mirovine iz 1. i 2. stupa budu između 60 i 70 posto prosječne plaće. Sada su na razini od 46,1 posto. Umirovljenici koji mirovinu primaju preko pošte, njih oko 180.000, i dalje će je dobivati na taj način, a novi umirovljenici, od početka 2014. godine, primat će mirovinu isključivo preko banke.
 
Tijekom 2014. planirano je razdvojiti mirovine stečene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju od mirovina po posebnim propisima (tzv. povlaštene). Mirovine po posebnim propisima iznad 5000 kuna bit će smanjene za 10 posto što bi trebalo donijeti uštedu u proračunu od 300 milijuna kuna. Trenutno je odnos zaposlenih i umirovljenika 1,23 prema 1.
Uvjeti za dokup mirovine. Muškarci i žene.
Izvor: Poslovni.hr/Hina, nn.hr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.