PRAVNI OKVIRI

 

Dokup mirovine u novom Kolektivnom ugovoru javnih službi

Hina, 31. 7. 2007

 Vlada usvojila 12 novih zahtjeva sindikata javnih službi

Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor danas je s predstavnicima osam sindikata javnih službi potpisala Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike kojim se uvodi 12 novih prava zaposlenika u javnoj službi. Temeljni kolektivni ugovor, koji je zaključen na vrijeme od tri godine, Vlada je potpisala sa Samostalnim sindikatom zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Hrvatskim liječničkim sindikatom, Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Sindikatom hrvatskih učitelja, Sindikatom zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske i Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi.

Kao novo pravo uvedeno je mirenje u individualnim radnim sporovima temeljem pravilnika o mirenju koji se treba donijeti u idućih šest mjeseci, a uvodi se i obveza raspisivanja javnog natječaja za sve poslove u javnim službama.
Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnog vremena i dostaviti je na zahtjev zaposlenika ili sindikalnog povjerenika, a Temeljni kolektivni ugovor propisuje i da u javnim službama nema tajnosti plaća, pri čemu sindikalni povjerenik ima pravo najmanje jednom mjesečno dobiti uvid u isplatu plaća te uplatu poreza i doprinosa za svakog zaposlenika.
 
Uvodi se i pravo na plaćeni dvodnevni dopust u slučaju dobrovoljnog darivanja krvi, a prošireno je pravo na plaćeni dopust u tijeku jedne godine za potrebe vlastitog školovanja i stručnog usavršavanja.
 
Zaposleniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu tri proračunske osnovice, a u slučaju otkaza poslodavac će zaposleniku koji ima pravo na otpremninu i ispunjava uvjete za mirovinu morati ponuditi mogućnost izbora između dokupa dijela mirovine kao razlike od mirovine ostvarene prema zakonu, do mirovine koja bi bila ostvarena da je navršio određenu dob, najviše do iznosa pripadajuće otpremnine.
 
Regulirana je i visina regresa za godišnji odmor, božićnicu i dar za djecu, a u cilju zdravstvene prevencije uvedena je obveza upućivanja na sistematske preglede svake tri godine.
 
Jadranka Kosor i predstavnici sindikata izrazili su zadovoljstvo potpisanim ugovorom, ističući kako je usklađen sa stvarnim životnim potrebama zaposlenih u javnim službama.
 
 
            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.