PRAVNI OKVIRI

 

GRAD ZAGREB -Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima

Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreb

4.9 Dokup dijela mirovine

Također, velika je novost u ovom ugovoru činjenica da se prigodom odlaska u mirovinu, službeniku i namješteniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju može dokupiti dio mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena određena starosna dob ili navršen određeni mirovinski staž. To će sigurno omogućiti lakše rješavanje problema rješavanja možebitnog nastanka viška zaposlenih službenika i namještenika kod moguće nove organizacije ili reorganizacije upravnog tijela.

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.