PRAVNI OKVIRI

 

Hrvatske ceste d.o.o. - Zagreb

  Kolektivni ugovor Hrvatske ceste d.o.o.

Članak 76.

Radniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, u trenutku umirovljenja dokupit će se dio mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena određena starosna dob i navršen određeni mirovinski staž.

Dokup mirovine provodit će se u slučaju potrebe i interesa Društva za smanjenje broja zaposlenih radnika s uvjetima za mirovinu provođenjem dobrovoljnog prestanka radnog odnosa putem sporazumnog prestanka ugovora o radu.

Dokup mirovine provodit će se posebnim odlukama Društva.

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.