PRAVNI OKVIRI

 

TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik

Kolektivni ugovor TLM Tvornica lakih metala d.d.

Dio kolektivnog ugovora koji se odnosi na Dokup mirovine

Članak 36.

36.1. Radniku koji za vrijeme važenja ovog Kolektivnog ugovora ostvari uvjet za prijevremenu ili starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a dobrovoljno odluči otići u mirovinu, može se omogućiti zbrinjavanje po programu «dokup mirovine« kao vrsti otpremnine.

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.