PRAVNI OKVIRI

 

Luka d.d. - Split

Kolektivni ugovor Luke d.d. Split

Dio kolektivnog ugovora koji se odnosi na Dokup mirovine

Članak 90.

Poslodavac može o svom trošku, ako za to postoje opravdani razlozi, osigurati radniku pravo na dokup mirovine (to nije dokup staža nego dokup prava na razliku u visini mirovine koju bi radnik ostvario da je navršena određena starosna dob ili mirovinski staž), ukoliko radnik ostvaruje uvjete za prijevremenu ili starosnu mirovinu, te ako na ovakav oblik rješavanja svog radno-pravnog i socijalnog statusa radnik izričito pristane i s Poslodavcem zaključi sporazumni prestanak ugovora o radu.

Radniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, u trenutku umirovljenja, dokupit će se pravo koje bi ostvario da je navršena određena starosna dob i/ili navršen, mirovinski staž. Poslodavac sklapa ugovor o dokupu mirovine s mirovinskim osiguravateljem.

Tim ugovorom se obvezuje uplatiti osiguravatelju utvrđeni doprinos mirovine, koji preuzima obvezu doživotne isplate dokupljene mirovine. Na uplate za dokup mirovine ne plaća se porez (NN br. 127/00.,150/02.,163/03.).

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.