PRAVNI OKVIRI

 

Brodosplit

Dio kolektivnog ugovora koji se odnosi na Dokup mirovine

Članak 16.

            Kolektivni ugovor se dopunjuje novom glavom Xa. i novim člankom 87b. koji glase:

             ' X a. DOKUP MIROVINE

 Članak 87b.

Poslodavac može o svom trošku, ako za to postoje opravdani gospodarski razlozi, osigurati radniku pravo na dokup mirovine ukoliko radnik ostvaruje uvjete za prijevremenu ili starosnu mirovinu, te ako na ovakav oblik rješavanja svog radno-pravnog i socijalnog statusa radnik izričito pristane i s Poslodavcem zaključi sporazumni prestanak ugovora o radu.'

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.