ANKETA
Za web stranicu Royala saznao/la sam putem:
Drugih web stranica
Tražilice
Usmenom/pismenom preporukom
Medija
Sindikata
Royalovih zastupnika/zaposlenika
Drugo
    

Usvojen Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina

U petak, 15. prosinca 2017. godine u Hrvatskom saboru je usvojen Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina, koji je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 130/17. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2984.html), te je je osmoga dana po objavi, tj. 4. siječnja 2018. godine stupio na snagu. Usvajanjem toga Zakona Republika Hrvatska preuzima i nastavlja isplatu dokupljenih mirovina, uključujući i isplate dospjelih, a neisplaćenih dugova, a te će poslove ubuduće obavljati Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.      |   opširnije

O dokupu mirovine

Svako umirovljenje prije ostvarenih uvjeta za starosnu mirovinu rezultira doživotno umanjenom mirovinom!

Dokup mirovine je doživotna otpremnina kojom poslodavac svome radniku nadoknađuje razliku između ostvarene i starosne mirovine. Namijenjen je radnicima - ženama i muškarcima - koji već imaju ostvarene uvjete za mirovinu, ali bi zbog ranijeg umirovljenja bili kažnjeni (ili „penalizirani“) primanjem doživotno umanjene mirovine. Provodi se isključivo uz sporazumni prestanak ugovora o radu.
     |   opširnije

Međugeneracijska solidarnost kao načelo poslovanja

Dokup mirovine bila je jedina djelatnost naše tvrtke, za koju se specijalizirala od osnutka 1990. Naše poslovanje zasnivalo se  na načelu međugeneracijske solidarnosti. Solidarnost je načelo na kojem počiva moralno, socijalno osjetljivo i odgovorno društvo kao dio hrvatske tradicije, a dokup mirovine je plod solidarnosti, dijaloga i socijalnog partnerstva.
 
Sve što smo postigli u proteklih više od 20 godina temeljeno je na međugeneracijskoj solidarnosti, od „royalovskog“ odnosa prema umirovljenicima i njihovim obiteljima do partnerstva sa sindikatima i poslodavcima (u više od 250 gospodarskih sredina) radi doživotnog poboljšanja materijalnog položaja prijevremeno umirovljenih. Solidarnost kao načelo poslovanja pokazali smo osnutkom Kluba umirovljenika Royala 1994. godine, a zatim i pokretanjem Royalove zaklade za međugeneracijsku solidarnost, kojoj je s cilj promjena odnosa i mentaliteta društva prema osobama treće životne dobi.    |   opširnije

Royalova zaklada obilježila Europski dan solidarnosti među generacijama

U petak, 25. travnja, svečanom dodjelom nagrada i izložbom fotografija učenika osnovnih škola obilježen je Europski dan međugeneracijske solidarnosti. Royalova zaklada za međugeneracijsku solidarnost trudi se povezati generacije i promicati poštivanje i uvažavanje osoba treće životne dobi. Glavni cilj suradnje s osnovnim škola je potaknuti na odgovornost, dijalog i suradnju među generacijama te motivirati institucije i pojedince da krenu od malih i lako ostvarivih aktivnosti koje mogu učiniti puno u poboljšanju kvalitete života starijih.    |   opširnije

            O DOKUPU MIROVINE NA HTV-u
Dokup mirovine je doživotna otpremnina, odnosno dodatni mjesečni prihod uz mirovinu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Namijenjen je zaposlenicima s ispunjenim uvjetima za prijevremenu starosnu ili starosnu mirovinu koji će u sporazumu s poslodavcem, unatoč ranijem umirovljenju i manjem stažu, ostvariti tzv. punu mirovinu. Dokupljena mirovina odgovara razlici između starosne ili prijevremene starosne mirovine ostvarene sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju i mirovine koja bi bila ostvarena da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.